Kontakten med Haugesund

har styrket logelivet i Odda

 

Loge nr. 49 Hardanger ble stiftet 2. juni 1956. De brødrene i Odda som gikk i spissen for å etablere egen loge i hardangerbyen var alle med i Loge nr. 4 De Syv Fjelde i Bergen. Men selv før logen i Odda ble stiftet, var det god kontakt med Odd Fellow-miljøet i Haugesund. Da Loge Hardanger hadde innvielsesfest på Solfonn Hotell, var det en rekke brødre fra Loge nr. 8 Harald Haarfagre til stede.

            Oddmund Fjose er den suverene nestor blant ordensbrødrene i Odda. 95-åringen ble opptatt i Ordenen i 1954. Loge Hardanger tilhørte fra starten Leir nr. 3 Patria i Bergen. Oddmund ble opptatt i leiren ved en leirslagning i Odda. Fra tid til annen slo Leir Patria leir i Odda, men for øvrig måtte patriarkene der dra til Bergen for å delta på leirmøter. Dette skjedde ikke svært ofte, ettersom leirmøtene krevde overnatting og retur dagen etter. For yrkesaktive patriarker var ikke dette alltid så enkelt.

Orientert mot Haugesund

Loge Hardanger begynte derfor etter hvert å orientere seg mot Haugesund. Organist Olav Lande i Harald Haarfagre reiste annenhver uke til Odda for å være organist i Loge Hardanger. Det var samtidig ikke så rent få ordensbrødre i Odda som dro til Haugesund for å være med på logemøter der. I Haugesund-logene ble Odda-brødrene godt mottatt. Det var derfor en naturlig utvikling som endte med at Loge Hardanger 1. april 1992 ble overført til Nord-Rogaland, som samme dag ble etablert som eget distrikt nr 19.

Til å begynne med var det ikke så mange ordensbrødre i Odda som var med i Leir nr. 16 Haugarland. De første årene var de heller ikke så aktive. Men etter hvert ble det hyppigere leirbesøk i Haugesund. Dette var ikke uten sammenheng med at ordensveteraner som John Frank Mæland og Johannes A. Løvvig var pådrivere for å styrke kontakten mellom logemiljøene i Haugesund og Odda. Det samme gjaldt for eksempel Rune Gulbrandsen i Loge Hardanger.

Leiren krydrer logelivet

De siste åtte årene har det vært årviss leirslagning i Odda, noe som også har stimulert logebrødrenes interesse for leiren. Ordningen med reisestøtte fra leiren har også bidratt til økt oppslutning.

            – Når vi gjerne stiller 15 patriarker fra Odda på leirmøte i Haugesund, er det uttrykk for at vi har lyst til å dra de 26 milene tur/retur og at leirmøtene betyr noe for oss, understreker Loge Hardangers storrepresentant Ivar Lægreid.

            – Kontakten med Haugesund har styrket logemiljøet her i Odda. Leiren byr på et miljø som appellerer til oss, ellers ville ikke så mange ha brydd seg med å reise. Leiren er med på å krydre logelivet. Det er utrolig kjekt å komme til leirmøter i Haugesund, hvor jeg for min del har fått mange gode venner. Når vi treffer ordensbrødre i Haugesund, føler vi det som vi har kjent dem hele livet, forteller Ivar Lægreid.

God hjelp og inspirasjon

– Kvaliteten på leirens seremonielle arbeid har inspirert oss i Loge Hardanger til å legge lista høyere med hensyn til rituelle oppgaver. Tidligere bedrev vi høytlesning under våre gradspill, mens vi nå – inspirert av leiren – utfører spillene slik de skal. Vi har fått mange ideer fra ordensmiljøet i Haugesund, noe som har styrket logen vår. Leiren har også hjulpet oss økonomisk med å vedlikeholde ordenshuset.

            Samarbeidet med ordensmiljøet i Haugesund, og for den del også Karmøy og Sauda, har vært til god hjelp og inspirasjon for oss. Leiren utgjør et utvidet fellesskap, som gjør at vi utvider vårt ordensperspektiv ut over Odda, sier storrepresentant Ivar Lægreid.