– og slik begynte det

 

Det var på et møte høsten 1983 med Distrikts Deputert Stor Sire Kaare Johansen og med samtlige Storrepresentanter og Eks Overmestre til stede at en ble enig om å opprette en egen leir for Haugalandet.

         Leir nr. 2 Varde hadde siden stiftelsen 26. oktober 1952 vært samlingspunkt for logene i Rogaland. Helt siden 12. november 1946 hadde Haugesund Leirforening hatt sine månedlige møter parallelt med dette. 28. januar 1968 ble det for øvrig stiftet leirforening i Odda. Navnet ble Hardanger Leirforening med Tormod T. Eitrheim som foreningens høvedsmann.

         3. november 1983 ble det avgjørende møtet holdt i Ordenshuset i Haugesund. Det ble sendt søknad om opprettelse av en egen leir. Stor Sire dispenserte fra kravet om fem loger, ettersom en ny loge på Karmøy var i emning i tillegg til de tre logene i Haugesund. Etter hvert kunne det tenkes at også logene i Sauda og Odda ville se seg tjent med å slutte seg til ordensfellesskapet på Haugalandet. Stor Sire godkjente opprettelsen av leiren, som fikk navnet Leir nr. 16 Haugarland.

         Det var de eldste brødrene i logene som var pådrivere for egen leir. Chartermedlemmene ble derfor EksOM Arnulf Osmundsen, Loge nr. 8 Harald Haarfagre, EksOM Olav Gudmestad, Loge nr. 52 Catena, Johan Hustvedt, HM i Haugesund Leirforening og Eks OM i loge nr. 52 Catena, Eks OM Ole Mæland, Loge nr 8. Harald Haarfagre og Eks OM Henrik Bjordal, Loge nr. 8 Harald Haarfagre

         Leir nr 16 Haugarland ble instituert 1. desember 1984. Storlogen var representert ved Stor Sire Erik Evjen, Stor Sekretær Bjarne Brunborg, Stor Skattmester Einar Mathisen og Stor Marsjall Odd Storm Arnesen.

         De øvrige som hadde embeder under seremonien var: DDSS Kaare Johansen, Distrikt 2, Sør-Rogaland, DDSS Mikael Aksdal, Distrikt 3 Bergen og Hordaland, Storrepresentant Odd Lie, Loge nr. 90 Vesterhav og Storrepresentant Haakon Sandvold, Loge nr. 52 Catena.

         Følgende ble installert som valgte embetsmenn:

         HP Henrik Bjordal, Loge nr. 8 Harald Haarfagre

         YP Bjørn Våg Lie, Loge nr. 52 Catena

1.HM Ole Mæland, Loge nr. 8 Harald Haarfagre

Sekr. Harry Skogland, Loge nr. 8 Harald Haarfagre

Skm. Johan Fjermestad, Loge nr. 8 Harald Haafagre

Kass. Erik Spidsøe, Loge nr. 52 Catena

2.HM Olav Tenger Gusdal, Loge nr. 41 Skaulen

Dessuten ble Johan Hustvedt, Loge nr. 52 Catena installert som Eks HP

 

Ved institueringen ble 136 patriarker overført til Leir nr. 16 Haugarland fra Leir nr. 2 Varde. Første opptak i Patriark Grad ble foretatt 22. mars 1985.