logo

Søk

Velkommen til
Loge nr. 103 Konvall

Våre Logemøter avholdes i Odd Fellow huset på Rønholt, 2. og 4. torsdag i måneden klokken 19:00. Påmelding til UM til alle møter. Alle møtene åpnes i Troskapsgraden.

.

Overmester og embedskollegiet ønsker

alle søstrene  

velkommen til logemøtene i høstterminen 2019.

           

Med søsterlig hilsen i
  Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Therese Røer

OM


Loge nr. 103 Konvall
Stiftet den 26.10.1996
Neste møte:
24.10.2019

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern