logo

Søk

Velkommen til Loge nr. 50 Kjeden

Emblemet viser tre kvinner stående i en rekke. Disse tre kvinnene symboliserer de tre kjedeledd som står for VENNSKAP, KJÆRLIGHET og SANNHET. De står hånd i hånd, lenket sammen i en enhet - et symbol på samhold og styrke, og dette skal vårt emblem derfor stadig minne oss om.

 

Logeåret 2019

Overmester og embedskollegiet ønsker
alle søstrene vel møtt til våre møter i høstterminen.

Med søsterlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet.

 

Eirin Elverhøi

OM

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern