Vinneren Minda Blomstereng Jensen i midten, flankert av Kristoffer Lund Hansen, Hanne Skille, DSS Torbjørn Strand og DSS Lillian Holstad.

Alle de 6 videregående skolene i Distrikt 13 Salten var tidlig invitert til å delta i konkurransen. Noe underlig er det da at vi bare fikk respons fra Bodin videregående skole. Alle de 4 finalistene kom for øvrig fra samme klasse ved denne skolen. Gode tekstbesvarelser var grunnlaget for å innkalle 4 finalister til et nærmere intervju omkring besvarelsene, kunnskaper og holdninger til FN, deres samfunnsengasjement og engelskkunnskaper.

Vinneren fra Distrikt 13 ble Minda Blomstereng Jensen. De 3 øvrige finalistene, Hanne Skille, Kristoffer Lund Hansen og Christine Ellila Melau (kunne dessverre ikke møte ved selve prisutdelingen), delte en meget hederlig 2. plass. Alle disse ga et meget godt inntrykk. De er flotte ambassadører for dagens ungdom!

De to koordinatorene for UNP i Distrikt 13, Grete Knudsen og Stein Kurås, orienterte om bakgrunnen og målsettingen for UNP og om gjennomføringen av konkurransen. Man fikk også høre om hva finalistene hadde skrevet om, noe om deres engasjement i fritiden og deres framtidsplaner.

Prisutdelingen ble foretatt av DSS Lillian Holstad og DSS Torbjørn Strand. Vinneren fikk i tillegg til turen til USA en blomsterbukett. De øvrige finalistene fikk et gavebrev som ”trøstepremie”.

I Avisa Nordland kunne vi dagen etter lese en fin reportasje fra prisutdelingen. Også NRK hadde intervjuet prisvinneren direkte i sin sending for hele Nord-Norge. Dette er en fin PR for dagens flotte ungdommer, for skolen og for Odd Fellow Ordenen.
Minda kan nå se fram til en hyggelig tur og to ukers opphold i USA og Canada rundt månedsskiftet juni/juli sammen med 11 andre ungdommer fra hele landet.