Klikk for større bilde
Ved støtta som er reist til minne om henne fikk vi ei grundig orientering om Gjertrud Rask av en engasjert lokalhistoriker Arne Johan Johansen.

Storlogen var representert med Stor Sire Morten Buan.

Feiringen startet allerede torsdag, da OM Tordis Solheim og Storrepresentant Gunn Lauritzen besøkte Harstad Krisesenter hvor de overrakte jubileumsgave fra oss: en gavesjekk på kr. 25.000,-.

Fredag besøkte vi kirkegårdene i området og tente lys på våre dødes søstres graver.

Lørdagen startet kl 1100 med busstur til Kveøya, hvor Gjertud Rask vokste opp. Ved støtta som er reist til minne om henne fikk vi ei grundig orientering om Gjertrud Rask av en engasjert lokalhistoriker Arne Johan Johansen.

Etter lystenning og sang dro vi tilbake til Harstad.

Klikk for større bilde
Av våre 5 chartermedlemmene var det 3 som var med: Fra venstre Liv Solhaug, Marit Berg og Turid Døsen

Stor Sire Morten Buan og 92 søstre deltok på en høytidelig festloge, før vi gikk til festpyntede lokaler i Nordic Hall for å fortsette feiringen. Til sammen var det 158 søstre og gjester fra loger og leirer i Distrikt 9 som var med å markerte jubileet.
Av våre 5 chartermedlemmene var det 3 som var med: Fra venstre Liv Solhaug, Marit Berg og Turid Døsen.

Under middagen ble det holdt flere taler, og overrakt gaver og blomsterhilsener. Her overrekker Storsire Morten Buan storlogens gave til Overmester Tordis Solheim. 

Et høydepunkt i feiringen var underholdningen som ble besørget av Ola Bremnes og Stine Mari Langstrand, som fremførte sitt program med sang og fortellinger om Gjertrud Rask og Hans Egedes liv på Grønland.

Klikk for større bilde
Her overrekker Storsire Morten Buan storlogens gave til Overmester Tordis Solheim.
Klikk for større bilde
Et høydepunkt i feiringen var underholdningen som ble besørget av Ola Bremnes og Stine Mari Langstrand, som fremførte sitt program med sang og fortellinger om Gjertrud Rask og Hans Egedes liv på Grønland.