Klikk for større bilde
Fra venstre: Professor dr.med.Ingrid Melle,OM Bjørn Eng

Bipolar lidelse kalles for stemningslidelse, fordi et av hovedsymptomene er forstyrrelser i stemning (humør).

Dette kan ta form av perioder med nedstemthet eller perioder med oppstemthet. For mange er disse periodene kortvarig og sjeldne,og personen er vanligvis frisk,fungerer godt og har normalt humør.Andre kan ha perioder som kommer ofte og svinger raskt,og symtomene kan ha negativ innflydelse på muligheten til å fungere så godt som ønskes,for eksempel muligheten til å kunne være i fullt arbeid.

Bipolar lidelse starter vanligvis hos unge voksene.Fordi depresjon og humørsvingninger ikke er uvalig hos de fleste mennesker,kan det ta tid før det blir klart at symptomene er en del av en psykisk lidelse.For mange kan det derfor ta flere år før det kan stilles riktig diagnose og dermed gis riktig behandling.

I rammene av TOP projektet undersøkes det flere aspekter ved bipolar lidelse.Dette inkluderer både grunnforskning på sårbarhets-og risikofaktorer og pasientrettet forskning på sykdomsforløp og komplikasjoner.Håpet er at kunnskapen her kan være med å forbedre behandlingen.Et viktig satsningsområde akkurat nå er en undersøkelse som følger personer som har kommet til sin første behandling for bipolar lidelse gjennom de første årene i behandling.Dette er veldig lite undersøkt på verdensbasis,og mer kunnskap her kan blant annet si oss noe om det kan oppnås positive resultater ved tidligere behandling.En stor gruppe personer ,inkludert friske frivillige og personer med alvorlige psykiske lidelser,har deltatt i ett eller flere av de pågående underprosjektene i regi av TOP.Flere etterspør forståelig informasjon om hvilke funn som har kommet ut av studiene til nå . Ønske er å få systematisert tilbakemeldingen fra prosjekt-deltakerne.Det planlegges å sende ut informasjon for to avsluttede prosjekter og for to prosjekter under avslutning om kort tid.Et bidrag til dette vil styrke både kunnskapen om bipolar lidelse generelt,samt styrke forskningen gjennom å motivere flere til å bidra i forskningsprojektet.