Frogner kirke er en av byens beste konsertkirker. En rekke av våre fremste, yngre musikere stiller opp gratis, og det blir etiske innslag i løpet av konserten. Selv om det ikke skal sies så mye om Landssaken, vil hele overskuddet gå til SOS-barnebyen i Malawi.

Konserten er et fellesarrangement for Rebekka- og Odd Fellow Distriktene i Oslo med de fire Distrikt Stor Sirene i spissen.

Konserten gir Rebekkasøstre og Odd Fellow brødre en glimrende anledning til å presentere Ordenen for venner og kjente.

Billetter til konserten vil bli solgt gjennom alle Oslologene.