Ngabu blir skoleprosjekt
Ngabu er en del av SOS-barnebyers skole-kampanje 2012. Alle barne- og ungdomsskoler i landet får tilbud om å støtte SOS-barnebyer, og Ngabu er et av de utvalgte programmene. Les mer om skoleprosjektet.

 
Nytt materiell til aksjonen ”Sammen for barn i Malawi”
SOS-barnebyer har laget et informasjonshefte om aksjonen ”Sammen for barn i Malawi”. Formålet med heftet er å gi en overordnet innføring i aksjonen og de tre fasene vi har delt aksjonen inn i. Vi håper også bakgrunnsinformasjonen om Ngabu og Malawi gir et godt innblikk i de store utfordringene barna i Malawi står ovenfor. De som ønsker flere eksemplarer, kan kontakter prosjektleder i SOS-barnebyer. Informasjonsheftet kan lastes ned fra oddfellow.no.

Vi har også laget en powerpoint-presentasjon av Landssaken 2011 - 2013 som kan brukes av logene i arbeidet med Landssaken. Den bør gjennomgås i alle loger enten på en Sosialaften eller et arbeidsmøte. Distriktets kontaktperson for Landssaken eller logens egen kontaktperson står for denne presentasjonen for logene. Presentasjonen innholder også mange bilder fra reisen til Malawi i forbindelse med grunnstensnedleggelsen. Last ned presentasjonen.

Det vil i alle prosjektets faser være nødvendig å spre det glade budskap om vår felles aksjon. Vi er avhengig av å inspirere og motivere til handling i og utenfor Ordenen. I den forbindelse er vi i gang med å produsere roll-ups til bruk i aksjonen. Hvert ordenhus vil få tre ulike roll-ups:

• en som beskriver Odd Fellow Ordenen
• en som beskriver SOS-barnebyer
• en som beskriver aksjonen ”Sammen for barn i Malawi”

Disse vil være til utlån for alle som ønsker å ha med seg roll-ups på presentasjoner eller stands.


Solsikkepins –et symbol for vår felles aksjon
Flere engasjerte Rebekka søstre og Odd Fellow brødre er i godt gang med å selge solsikkepins til inntekt for Landssaken. Salget foregår både i interne rekker og eksternt. Vi har så langt sendt ut ca 17 000 pins, og det er fortsatt mange pins på lager. Alle loger og distrikt som ønsker å benytte seg av denne inntektsmuligheten, kan ta kontakt med prosjektleder i SOS-barnebyer for å få tilsendt pins. Mer informasjon om solsikkepins finner du på oddfellow.no


Rekruttering av aksjonsledere i gang
SOS-barnebyer er godt i gang med rekrutteringen av ni regionale aksjonsledere til aksjonen ”Sammen for barn i Malawi”. Odd Fellow Ordenen vil være de viktigste bidragsyterne for å få gjennomført aksjonens tre faser, som strekker seg fra 2011-2013. Det er derfor gledelig at de som er på plass av regionalledere til nå, er fra Odd Fellow Ordenen.

De viktigste oppgavene som regionalleder er å være:

• en pådriver og inspirator for aksjonen
• informere og motivere til handling og aktivitet i sin region
• være ansvarlig for å etablere og følge opp kjerneteamet i sin region

Kjerneteamet vil bestå av alle distriktets kontaktpersoner i tillegg til regionalleder. Vi håper at alle ni er på plass i løpet av februar og vil snartest sende ut kontaktinformasjon til alle regionallederne.


Landskonferansen for Frivillige for SOS-barnebyer
SOS-barnebyer har omkring 550 flotte og solidariske mennesker som stiller opp for SOS-barnebyer på frivillig basis. De frivillige i SOS-barnebyer gjør en innsats som er svært betydningsfull for sårbare barn over hele verden. Annen hvert år samles fylkesledere og gruppeledere fra hele landet til Landskonferansen for Frivillige for SOS-barnebyer. Her drøftes blant annet aktiviteter og felles strategi og planer for de neste to årene. Relasjoner styrkes og nettverk utvides gjennom dagene på Landskonferansen.

Odd Fellow Ordenen, ved arbeidsgruppen i ”Sammen for barn i Malawi” er invitert til Landskonferansen som avholdes den 17. mars. Formålet er å presentere Ordenen for de frivillige for SOS-barnebyer, gi de frivillige en god innføring i prosjektet og etablere relasjoner som vil være viktige for å lykkes med å realisere den nye Odd Fellow-barnebyen i Ngabu, Malawi.


Mange gode initiativ og aktiviteter i ulike loger
Vi i SOS-barnebyer observerer at flere loger i Odd Fellow Ordenen som er i gang med aktiviteter og meget gode initiativ for å skape inntekter til den nye Odd Fellow-barnebyen i Ngabu, Malawi. Rebekka- og Odd Fellow Distriktene i Oslo med de fire Distrikt Stor Sirene i spissen arrangerer konsert i Frogner kirke den 15. april 2012. Hele overskuddet vil gå til Landssaken. En kreativ 80-åring inviterte sine Odd Fellow-brødre til bursdagsfeiring i desember. I stedet for gaver, ønsket han at hver bror betalte for sin deltagelse. Pengene gikk uavkortet til Landssaken. Loge nr. 78 Hebe i Drammen har også startet innsamlingen til den nye Odd Fellow-barnebyen. De har laget en oppskriftsbok som har fått navnet ”Hebes beste” og selges for 150 kroner.

Med disse tre eksemplene ønsker vi i arbeidsgruppen og motivere andre distrikt og loger til å melde inn aktiviteter som pågår eller som dere vurder å iverksette. Vi vil gjerne promotere de gode initiativene og utarbeide en idébank til inspirasjon for andre loger. Alle oppfordres til å melde inn aktiviteter til innsamling for vår felles aksjon ”Sammen for barn i Malawi” til prosjektleder i SOS-barnebyer på e-post.


Siste nytt fra Odd Fellow-barnebyen i San Vicente
Det er nå åtte år siden Odd Fellow-barnebyen ble åpnet i San Vicente i El Salvador. Barnebyen hjelper gjennom familiehus, familieprogram og dagsenter mer enn 4 000 barn og deres familier. Odd Fellow har all grunn til å være stolt av SOS-barnebyen de finansierte gjennom sin Landssak i 2003.Les mer om arbeidet i Odd Fellow-barnebyen.