Klikk for større bilde

Stor Sire Morten Buan ønsket forsamlingen velkommen og takket alle fremmøtte for deres engasjement. Samtidig rettet han en stor takk til representantene fra SOS-Malawi.

Klikk for større bilde
Mr. Smart og Mr. Hope orienterte om forholdene i Malawi og om prosjektet vårt i Ngabu, Malawi

Mr. Smart og Mr. Hope orienterte om forholdene i Malawi og om prosjektet vårt i Ngabu, Malawi. Vi fikk en god innføring i hvilke utfordringer dette samfunnet står overfor.

Se vedlagte powerpoint presentasjoner:

New Ngabu CV
New Ngabu CV - in pictures
SOS Malawi in general


Etter orienteringen er jeg enda mer overbevist om at rett sted er valgt for vår Landssak ”Sammen For Barn i Malawi”.

Vi fikk også presentert våre nye rollups og brosjyrer, som skal brukes i forbindelse med Landssaken.

Pr. 15. mars passerte vi kr. 3,5 millioner i innsamlede midler i forbindelse med vår interne Landssak.

Dette er bra!!

Stor Sekretær
Steinar Jansen