Årets heldige vinnere er Synnøve Gustavsen Ovrid fra Hammerfest, Kristoffer Solberg fra Mosjøen, Andrea Sefranek Rognved fra Melbu, Susanne Rosvoll fra Ranheim, Anne Holst-Dyrnes fra Ålesund, Fredrik Angen fra Molde, Michael Audne Thu fra Hundvåg, Elise Rønnevig Andersen fra Lillesand og Aleksander Aamodt fra Vingrom. Reiseleder er i år som i fjor, Stor Sekretær Svanhild Sandem. Avreise fra Gardermoen 23. juni, hjemkomst 6 juli.

Første stopp er Philadelphia, videre går turen til New York med bl.a. besøk i FN bygningen. Etter noen dager i New York, går turen til Canada, med omvisning i Ottawa. Deretter går reisen til Niagara Falls. På vei tilbake fra Canada går reisen innom Gettysburg og Warshington DC. En fantastisk reise hvor deltagerene lærer mye om FN og USAs historie.