Klikk for større bilde

Overskuddet fra Førjulskonserten 2011 på kr. 50 000.-, ble delt på to like store beløp som var øremerket prosjektene “Kirkens Hus” i Stjørdal og “Livsglede for Eldre”.

Torsdag 10 mai kunne 25 000 kroner overrekkes til representanter for Livsglede for Eldre i Trondheim, i forbindelse med et møte i Seniortreffet.

Det var fire elever fra sykepleierskolen som kom og orienterte om prosjektet og dets formål, og deretter viste bilder og opptak fra lokale aktiviteter, mellom annet fra utfart med hundesleder og servering i det fri for eldre pleietrengende. Livsglede for Eldre er en frivillig og landsomfattende stiftelse, som utgjør et supplement til det offentlige tilbud eldre får. Arbeidet finansieres av sponsing og gaver fra næringslivet, i tillegg til offentlige midler.

Etter en bevertning med kaffe og smørbrød, og en kort omvisning i lokalene, kunne DSS Gerd Strømmen og DSS Terje Selbo overrekke ungdommene “sjekken” på 25 000 kroner.

Et verdig formål for Førjulskonserten.