Klikk for større bilde
Fra venstre: DSS Sylvi Hofsøy Tollefsen, Dr. Gunnstein Bakkland (stedfortreder for Dr. Nossent) og DSS Svein R. Simonsen

Utdelingen ble nære på avlyst, da overlege professor dr. med. Johannes C. Nossent sitt fly fra Alta til Tromsø var innstilt. Heldigvis, fikk han en stedfortreder, hans kollega og forskningsmedarbeider Gunnstein Bakkland steppet inn på meget kort varsel.

Det var god stemning i klubblokalene til Odd Fellow i Tromsø torsdagskveld den 31. mai, med brødre og søstre fra hele Distrikt 11 til stede. Kvelden ble innledet med levende musikk av Schumann og Chopin fra en av musikk-konservatoriets studenter.

DSS Svein R. Simonsen startet kvelden med å si, at hele kvelden nære på hadde blitt avlyst, grunnet at Dr. Nossent sitt fly hadde blitt innstilt. Heldigvis hadde Dr. Nossent fått sin kollega til å tre inn på meget kort varsel for å være hans stedfortreder og mottaker av den symbolske sjekken. Gunnstein Bakkland holdt et fordrag på en time, om Dr. Nossent sin forskning, og de funn de har gjort i sine undersøkelser. Dr. Nossent jobber på reumatologisk avdeling ved Universitetssykehuset Nord-Norge, og har i løpet av de siste 10 årene forsket på Ankylosing Spondylitis, eller Bekhterevs sykdom som den er bedre kjent som. Det er for denne forskningen, og forskning på denne sykdommen i fremtiden at han har fått innvilget 50,000 kr. I år var det 39 søkere til fondet, og 14 av dem fikk sine søknader innvilget. Fondet som startet opp i 1987, har som formål å muliggjøre og støtte norsk medisinsk-vitenskapelig forskning for å finne årsaken til en sykdom, gjennom forskning å søke å finne botemidlene for å bekjempe sykdommen og finne midlene til mest mulig å motvirke sykdommens utvikling. Videre gjennom forskning å lindre plager og handikap hos dem som er rammet av sykdommen. Fondet er ikke knyttet til noen spesiell sykdom eller noe spesielt felt innen medisinsk forskning. Fondets ytelser kan således også det enkelte år gå til forskjellige forskere, forskningsteam og forskningsfelt for forskjellige sykdommer.

Dr. Nossent forskning går blant annet ut på å se på genetiske markører i forhold til Bekhterevs sykdom, og det som er interessant i denne sammenheng er at de aktuelle markørene er sterkt overrepresentert på den nordlige halvkule i verden. Igjennom sine undersøkelser viser det seg at så mange som muligens 1 % av befolkningen i Tromsø alene har disse markørene. Det er betydelig flere i Nord-Norge som har denne sykdommen, enn sør i landet. Dette er en sykdom som kan gjøre individene uføre og få redusert arbeidskapasitet. Gjennomsnittsalderen for debut er 23 år. Det er dessuten en gammel sykdom, man har funnet det på gamle egyptiske mumier, og i urbefolkning i Nord-Amerika. Kjente norske personligheter som har denne sykdommen er blant annet Egil Drillo Olsen og Jens Stoltenberg.

Per dags dato finnes det ingen kur, men nye behandlingsformer gjør at færre blir uføre.

Kvelden ble avsluttet med et lite måltid i Odd Fellow sine bespisningslokaler.