Bror Stein Kåre Mannes er sterkt involvert i stiftelsen og har i sin tid vært med å dra denne i gang.

Resultatet av samtalene ble at bror Stein Kåre tok kontakt med sine forbindelser i Ukraina og satte opp et program for en tur som skulle gå av stabelen 12.-15-april 2018. Invitasjon gikk ut til deltakelse der det var en forutsetning at de enkelte deltakerne betalte reise og opphold selv.

Les hele rapporten fra turen.