Begivenheten ble markert med søstre og brødre fra Distrikt nr. 13 Salten til stede, og fikk overvære en trivelig og interessant kveldsstund hvor Prof. Mollnes uttalte stor takk for stipendet.

Han avsluttet ved å gi oss et meget interessant innblikk i hans forskningsområde på menneskets immunforsvar.- dets reaksjon, men av og til også overreaksjon og konsekvensen av dette.

Hjertelig takk til Prof. Mollnes for hans "folkelige" og forståelige fremstilling av et komplisert tema.

På bildet overrekkes Prof. Mollmed blomster og diplom av Eks DSS Torbjørn Strand.