De 20 beste loger vil få et hus oppkalt etter seg, og en tilsvarende plakett plassert på huset

Dette må Ordenen være stolt av.

Fortsatt er det et halvt år igjen av Landssaken som avsluttes til sommeren 2013. De 20 loger som pr. medlem samler inn mest, får et hus i den nye SOS barnebyen i Ngabu Malawi oppkalt etter seg.

Ti på topp av logene vedrørende innsamlede midler er nå ved årsskiftet :

Loge nr. 102 Svanen (280)
Rebekkaloge nr. 115 Kesia (133)
Loge nr. 15 Kongshaug (131)
Rebakkaloge nr. 120 Gaia (122)
Rebekkaloge nr. 48 Duen (114)
Rebekkaloge nr. 78 Hebe (108)
Loge nr. 57 Fidelitas (97)
Rebekkaloge nr. 55 Margrethe (87)
Rebekkaloge nr. 3 Vaar (86)
Rebekkaloge nr.114 Nora (72)
Rebekkaloge nr.87 Stella Polaris (70)

Det ble i desember avholdt 56 lysmarkeringer rundt om i vårt landi regi av Odd Fellow Ordenen og SOS barnebyer. Dette skapte stort lokalt engasjement og det ble tent lys i alle fylker. Det ble en god synliggjøring for Ordenen og SOS-barnebyer.

Det var god pressedekning på mange av arrangementene og Ordenen fikk 108 avisoppslag som omhandlet lysmarkeringene og hvor Odd Fellow Ordenen fikk god omtale.

Lysmarkeringene , fadderrekruttering og en vellykket Artistgalla på TV2, bidro til at SOS-barnebyer har fått over 17000 nye barnefaddere.

Fantastisk resultat! Hjertelig takk til alle som bidro til dette!

Jeg vil gjøre oppmerksom på at vi fortsatt trenger prosjektfaddere til Ngabu, slik at vi kan sikre fullfinansiering og senere drift av barnebyen i Ngabu.

Vi er nå kommet til Fase 3 i forbindelse med Sammen for barn i Malawi. Det vil bli avholdt regionale samlinger i tiden fra 9. februar til 3. mars.

Vi håper at medlemmene i Ordenen også i denne fasen vil være med på et felles løft sammen med SOS-barnbyer.

I denne fasen håper vi på at vi kan klare å samle inn nok midler, slik at barnebyen i Ngabu blir en realitet hvor vi skal gi et trygt hjem til 150 foreldreløse barn og hjelpe ytterligere 2000 sårbare barn og deres familier.

Derfor vil vi etter beste evne bistå SOS-barnebyer når de skal gjennomføre en nasjonal innsamlingsaksjon 13. – 20. april, med felles hovedaksjonsdag 20. april 2013.

Sentralt i denne perioden står salg av solsikkefrøposer.

Hjertelig takk til alle som bidrar til vår felles gode sak!

Steinar Jansen
Stor Sekretær