Det var Sunndal Storblæsarensamble, her representert ved Bjørn Stomsvik og Eli Berg, som ble overrakt kr. 13 000,-. Pengene kommer godt med i kjøp av nytt horn instrument som koster en del tusen.

Bjørn Røssing og Atle Hammer representerte Gjærra Parken som er et initiativ fra Pleie og omsorgstjenesten ved Sunndal Helsetun. De har et årlig arrangement for beboere og de som yter hjelp fra Pleie og omsorgstjenesten, de fikk overrakt kr. 13 000,-

Sosialnemnden består av Tove Ødegård, Sidsel N. Aarflot, Aud Ørsund og Sigrun Hafsaas. Overskuddet fra basaren 2012 gikk i år til de to ovennevnte.

Det var OM Astrid Tomelthy Sallaup som sto for overrekkelsen av pengegaven.