Vi har også hatt besøk av svenske Odd Fellows. Det sittende styret består av:

Leder               Trygve Romsloe Loge nr. 97  Lodve Lange, Narvik
N.leder/sekr. Anne-Grethe Nyquist Loge nr. 64  Else, Fredrikstad
Varasekretær  Laila Krøtøe Loge nr. 64  Else, Fredrikstad 
Kasserer          Sissel Lundvall Loge nr. 64  Else, Fredrikstad
Varakasserer   Svein Ødegård Loge nr. 134  Godthaab, Sandnes
Styremedlem   Bodil Maria Berg Loge nr. 48  Duen, Notodden
Styremedlem   Jørgen Enger Loge nr.  132 Albert Schweitzer, Oslo
I tillegg har bror Ole Krøtøe Loge nr. 12 Kongssten, Fredrikstad, også i år fungert som organist.

Det første møtet i høstsesongen blir lørdag 28. september på Kirkesenteret i Albir. Vi ønsker selvsagt alle Odd Fellowsøsken hjertelig velkommen til våre møter.


Fra venstre: Styremedlem Jørgen Enger, leder Trygve Romsloe,
varakasserer Svein Ødegård, nestleder og sekretær Anne-Grethe
Nyquist, styremedlem Bodil Maria Berg, kasserer Sissel Lundvall,
varasekretær Laila Krøtøe