Her bor det 8 – 10 barn og unge fra 10 – 17 år. Barnehjemmet drives av organisasjonen Emaus. De skal motta offentlig støtte til 80 % av driftsutgiftene. Grunnet Spanias økonomiske situasjon, er tilskuddene nå redusert til tilnærmet null. Vår gruppe gir hvert halvår ca 500 euro til hjemmet. Da gruppen rundet 15 år sist høst, ble gaven 2000 euro.

Torsdag 11. april skulle Odd Fellow Gruppens gave for våren avleveres sammen med 150 euro fra andre glade givere. Samtidig kom to av gruppens medlemmer, søstrene Aasta B. Støylen og Solveig Myrvold fra Rebekkaloge nr. 22 Noomi, med en utrolig gave. I loge Noomi er det en Kvinneforening som hvert år arrangerer julemesse og får inn til dels store beløp. I år ble det bestemt at en del av overskuddet fra julemessen skulle gis til CAM-Polop, så søster Aasta og søster Solveig kom reisende med 1300 euro som denne dagen ble gitt til barnehjemmet. I tillegg hadde de med seg 250 euro som var gaver fra venner og bekjente som hadde hørt om barnehjemmet.

Odd Fellow Gruppen Costa Blanca hadde lagt til rette slik at presidenten i Emaus, Montserat Fiter, hadde anledning til å være til stede og også skaffet tilveie en tolk for anledningen, nemlig Cecilie Krohn Holm Vosschmidt. Gleden sto i taket da gavene ble overrakt.


Fra venstre Str. Solveig Myrvold, president i Emaus Montserat Fiter,
str. Aasta B. Støylen, daglig leder på CAM-Polop Javier Piera
Burguete og nestleder i Odd Fellow Gruppen Costa Blanca str.
Anne-Grethe Nyquist