Kaja Orvik Sæterhaug synes det er kjekt
å gi penger til fattige barn i fjerne land
som ikke har det så godt som barn i
Norge. Her legger hun sitt bidrag i
bøssen til Geir Talsethagen, Sigrun
Talsethagen i bakgrunnen

Målet med innsamlingen er å bidra til fullfinansiering av en ny SOS-barneby i Ngabu i Afrika.

Odd Fellow Ordenen i Norge har allerede samlet inn 14 millioner kroner internt i organisasjonen. Lørdag 20. april var det siste innspurt i i det omfattende samarbeidet mellom SOS-barnebyer og Odd Fellow Ordenen som har  foregått over flere år.

”Sammen for barn i Malawi”, som er navnet på prosjektet skal sørge for et trygt hjem, et godt helsetibud og skolegang for tusenvis av barn i Malawi. Målet er å samle inn 25 mill. kroner totalt, som er prislappen for å kunne realisere SOS-barnebyen.

Våre medlemmer rundt om i hele landet har gjort en formidabel innsats for å skaffe nok midler til å finansiere en hel barneby. Å sørge for at foreldreløse og sårbare barn får et trygt hjem er rett og slett å omsette våre verdier til handling, sier lederne for Odd Fellow Ordenen i Nordmøre og Romsdal, Anne Grethe Laugtug og Arne D. Reistadbakk.