Loge nr. 130 Eystir innstiftet i 2004 en menneskevennpris. Formålet er å hedre en person, organisasjon eller forening fra en kommune med medlem(er) fra Loge nr. 130 Eystir som har gjort seg fortjent til en erkjentlighet gjennom gjerning(er) eller initiativ rettet mot menneske(r). Prisen skal også kunne være en motivasjonsfaktor for videre medmenneskelig engasjement og inspirasjon også for andre. 

Nevnd for Loge nr. 130 Eystir`s menneskevennpris består av tre representanter: Fung. Stor Representant, fung.Eks.OM og OM. 

Årets pris ble tildelt Aud Lien,  Heradsbygda - Elverum, ved en enkel høytidelighet på logens sommermøte med ledsager.
Prisen fikk hun  for hennes store innsats for eldre i Heradsbygda gjennom "Eldreklubben", og øvrig sosialt engasjement i foreninger i lokal miljøet.

Prisen består av Loge nr. 130 Eystir`s krystallvase med Logens emblem, inngravert ”Årets menneskevennpris” og årstall samt diplom.