Bak fra venstre: Kveldens fungerende
Stormarsjall Turid Tuft, OM Henny Elisabeth
Frøyland.
Foran fra venstre: 25 års Veteran
Storrepresentant Liv Bjune Skontorp og DSS
Ingebjørg Nesje Jonassen. 

Str. Liv Bjune Skontorp ble innviet i Rebekkaloge nr.28 Margret Skulesdatter den  27.september 1988.

I Rebekkaloge nr. 28 Margret Skulesdatter hadde hun verv som kasserer og ytre vakt, og medlem av flere nevdner.

Da datterlogen Rebekkaloge nr. 95 Kristin var etablert, ble Liv overført den 3. februar 1999.

Liv har hatt verv som UM i periode 1999 – 2001, OM i perioden 2001- 2003 og Fungerende Eks OM i perioden 2003 – 2005. Vi har i dag gleden av å ha henne som Storrepresentant fra 5. oktober 2011.

Under en flott seremoni ble Liv Bjune Skontorp tildelt 25 års Veteranjuvel av søster DSS Ingebjørg Nesje Jonassen, og fulgt av fung. Stormarsjall Turid Tuft.

Kvelden ble avsluttet med et hyggelig søstermåltid med taler, gaver og blomsteroverrekkelser.