FAKTA

• Odd Fellow Ordenen er en internasjonal sammenslutning av mennesker, som har forpliktet seg til å følge visse regler og ordninger i sitt medlemskap. Ordenen baserer sin lære og virksomhet på medmenneskelige verdier, og søker å gi medlemmene gode etiske holdninger.

• Alle losjer har bestem-melser om sosialt utadrettet arbeid. Midlene skaffes til veie ved en andel av kontingenten fra hvert medlem, frivillige gaver, utlodninger og lignende.

• I logene er det også som regel en egen nevnd, Sosialnevnden, som har ansvaret for alt sosialt og humanitært utadrettet arbeid.

ODD FELLOW


JUBILEUMSGAVE: Odd Fellow-losjen
«Vesterveg» overrakte tirsdag sin
jubileumsgave til Kirkens Bymisjon Møre. Fra
venstre Arvid B. Breivik, Knut Rogne, Gunnar
Vassbotn, styreleder Ann Kristin Langeland
og prosjektleder Anne Karin Zeitz i
bymisjonen og Arne Aasen. Sistnevnte leder
losjens komité for utadvendt sosial
virksomhet.

Det var Odd Fellow-losjen «Vesterveg» i Ålesund som tirsdag overrakte sjekken til bymisjonen som skal ha sin base på Moa.
     – Vi er selvsagt svært glade for å få denne gaven, og det var i forbindelse med losjens førtiårsjubileum i fjor at de bestemte seg for å gi en slik gave til noen de mente fortjente den, forteller Anne Karin Zeitz.
     Hun er prosjektleder for Kirkens Bymisjon Møre, og i forrige måned ble organisasjonen formelt stiftet. Dermed kunne herrene i «Vesterveg» overrekke sin jubileumsgave. Arne Aasen fra losjen sa at arbeidet som Kirkens Bymisjon driver i høyeste grad er i tråd med Odd Fellows formål og leveregler.

Nye lokaler. Bymisjonen i Ålesund kommer til å ha sin base på Moa.
     – Vi har fått leie lokaler av Amfi i etasjen over Peppes Pizza, og eierne av kjøpesenteret har sagt seg villige til å betale halve husleia vår, forteller Zeitz. Dette er selvsagt helt strålende, og en base på Moa var egentlig helt avgjørende for at vi kan drive den virksomheten vi ønsker.

Lavterskel. Anne Karin Zeitz sier at bymisjonen skal være et lavterskeltilbud til ungdommer som trenger noen å snakke med, eller som er i en utsatt livssituasjon.
     – Fordi Moa er et knutepunkt, har vi også tatt kontakt med nabokommuner til Ålesund med tanke på å få økonomisk støtte fra flere.
     Zeitz er selvsagt skuffet over at Kirkens Bymisjon sammen med andre frivillige organisasjoner ikke vil få kommunalt tilskudd hvis rådmannens budsjettforslag blir vedtatt.
     – Men slik var det i fjor også. Vi ble i utgangspunktet ikke tilgodesett i budsjettet, men mange gode krefter løftet oss fram. Frhåpentligvis kommer det til å skje denne gangen også, og det er veldig synd at den dårlige kommuneøkonomien skal gå ut over de frivillige. Vi og andre organisasjoner gjør en viktig jobb som helt sikkert sparer kommunen for utgifter på mange budsjettposter, sier Anne Karin Zeitz.
     Nå håper hun at det lokale næringslivet også skal få øynene opp for det arbeidet bymisjonen driver, og at det resulterer i økonomisk støtte.

HILDE HOVIK
hilde.hovik@smp.no

NILS HARALD ÅNSTAD (FOTO)
nils.anstad@smp.no