Dag-Runar Pedersen kan
glede seg over at Odd Fellow
Ordenen har samlet inn over
28 millioner kroner til ny SOS
barneby i Malawi.

Givergleden var stor innad i organisasjonen da Odd Fellow Ordenen i Norge skulle samle inn penger til ny barneby i Malawi, hvor Odd Fellow-logene i Kristiansand var blant de aller ivrigste.

Av Ivar Eidsaa

Nordmenn har lange tradisjoner i å gi til dem som trenger det. Odd Fellow Ordenen i Norge er representert med loger fra Nordkapp i nord til Farsund i sør, og har med jevne mellomrom en landssak gående, hvor medlemmene samler inn penger til gode formål.

Odd Fellow som er representert med tre herreloger og to kvinneloger i Kristiansand, har vært svært aktive i det store landsprosjektet som Odd Fellow Ordenen i Norge gjennomførte for 2013. Målet var å samle inn 20 millioner kroner for å bygge og drifte en SOS barneby i et av Afrikas aller fattigste land, Malawi. Men da alle prosjekter var sluttført, og status nylig ble gjort opp, viste det seg at man hadde passer 28 millioner kroner totalt.

Omgjøre ord til handling

- Dette har vært et innsamlingsprosjekt initiert av Odd Fellow Ordenen i Norge, hvor hele landet og alle medlemmer har vært med, forklarer Dag-Runar Pedersen, som har ledet Landsaksjonen i Odd Fellow på Sørlandet, til Lokalavisen Kristiansand.

- I bunnen av det arbeidet Odd Fellow driver, ligger forpliktelsen om å arbeide for at hvert enkelt medlem i Odd Fellow blir bedre medmennesker. Og da handler det om å omgjøre ord til handling. Prosjektet har på alle måter i tråd med vårt motto som er å besøke de syke, hjelpe de trengende og oppdra de foreldreløse, sier Pedersen.

I tillegg kommer at hver enkelt loge på herre- og kvinnesiden har sine egne saker som støttes, hvor man bidrar med både innsats der det er nødvendig, og penger der det trengs. Camilla Collett-logen støtter blant annet støtter mødregruppen i regi av Kirkens Ungdomsprosjekt med et årlig beløp, og har tidligere støttet gateavisen Klar. En av herrelogene gjennomfører årlig ulike lotterier og tiltak til støtte for Kirkens Ungdomsprosjekt og Kirkens Bymisjon med 10.000 kroner hver, som et par av en lang rekke eksempler på hva logene samler inn penger til og støtter. Nylig kunne også logene i Kristiansand overrekke en gave på 70.000 kroner til Lillebølgen som brukte pengene til å gå til anskaffelse av en vibroakustisk stol som brukes i behandlingsøyemed.

Lindrende enhet på sykehuset

I tillegg kommer at så vel Odd Fellow-kvinnene som mennene på dugnad er med og driver kafeen på lindrende enhet på sykehuset på Eg i samarbeid med Sanitetsforeningen.

Odd Fellow i Norge har mer eller mindre sammenhengende hatt sine Landssaker gående. De 22.000 Odd Fellowmedlemmene bidrar også økonomisk til Medisinsk Vitenskapelig Forskningsfond, og Odd Fellow har også tidligere samlet inn penger til to av redningsskøytene til Redningsselskapet: Odd Fellow 1 og Odd Fellow 2.

- Norge har tradisjon for å samle inn midler til gode formål. Den viljen og evnen er ikke borte. Mange bryr seg og mange ønsker å gjøre en innsats, sier Pedersen, som oppfordrer alle til å finne «sine» prosjekter å støtte.

Mange får hjelp

- Men hvorfor en SOS Barneby i Malawi?

- Odd Fellow samlet i 2003 inn 17,3 millioner kroner som gjorde det mulig å kunne bygge en SOS Barneby i San Vicente i El Salvador. Da ble det bygget barnehus som huser 132 barn, og det ble bygget et sosialsenter med barnehage, yrkesopplæring, rådgivning og familieprogram. Erfaringene den gangen viser at midlene når langt, og mange som ellers ikke ville fått hjelp, faktisk får den hjelpen de trenger, sier Pedersen.

- Da vi hadde en rundspørring blant medlemmene om hva vi skulle samle inn penger til, var det et overveldende flertall som ønsket at vi skulle samle inn penger til å få bygget nok en barneby i samarbeid med SOS Barnebyer. Og Malawi ble raskt utpekt til dette prosjektet, forklarer Pedersen.

Han viser til at HIV og AIDS-epidemien har rammet Malawi svært hardt, og landet har i dag en million foreldreløse, stor analfabetisme og dyp fattigdom.

- Tenn et lys i mørket

- Dette er et tall som utfordrer vår fatteevne. For ikke å bli rammet av motløshet overfor oppgavens størrelse, må vi klamre oss til formuleringen om at ”det er bedre å tenne et lys i mørket enn å bare fordømme mørket”, sier Pedersen.

- Landet bruker alt hva det kan av sine ressurser for å gi utdannelse til den oppvoksende slekt. Men på grunn av fattigdom og mangel på gode tradisjoner faller mange ut av utdannelsessystemet før de får fullført sin utdannelse. Dette er en ond sirkel som den nye barnebyen i den malawiske byen Ngabu kan være med på å bryte. Prosjektet vil gi et trygt hjem til 150 barn. Pengene skal også finansiere et familieprogram som ved full kapasitet vil hjelpe 2.000 barn og deres familier, vil kunne etablere en SOS-skole som gir skolegang til barna i familiehusene og i lokalsamfunnet. Det nåværende sykehuset i Ngabu er i dårlig forfatning. Det er ingen lege ved sykehuset i byen, kun en helsearbeider som er i stand til å stille diagnoser og utføre enkelte operasjoner, sier Dag-Runar Pedersen.