Bruker Oddbjørg Harjo (t.v)og avd.
leder Sissel Brandal takker for
sjekken fra UM Randi Skårbrevik. 

På en av logens møtedager, inviteres slekt og venner til hyggelig samvær med kaffe og kaker. Underholdningen er loddsalget, og et stort bord med gevinster som skal finne sine nye eiere i løpet av kvelden. Overskuddet fra en slik kveld, går inn i et fond, som vi kaller Sosialfondet. Logens medlemmer sender så inn forslag på hvilke lag eller organisasjoner som skal få støtte fra dette fondet.

I år var det tre forskjellige lag som ble tilgodesett med midler fra fondet, og mandag 24. februar dro St. Veronikas Undermester og Skattmester på besøk til disse.

Første besøk var til Spjelkavik Omsorgssenter avd. Kollen. Her kunne Undermester Randi Skårbrevik overrekke kr. 10.000,- til avd.leder Sissel Brandal. Pengene er tenkt brukt til en ny hvilestol til brukerne, noe de har ønsket seg lenge.

Så gikk turen videre til Blå Kors i Steinvågveien, der de ble tatt imot av daglig leder Frode Hessen og stedfortreder Mikael Bøen. Blå kors Ålesund har opprettet et eget Blå Kors Ung som vil jobbe for et rusfritt tilbud til barn og unge. Loge nr. 6, St. Veronikas medlemmer synes dette var et prisverdig tiltak som de ønsket å støtte, og dermed kunne Undermester Randi Skårbrevik overrekke en sjekk på hele kr.13.000,- til daglig leder Frode Hessen. Han takket hjertelig for gaven, og fortalte litt om hvilke planer de har fremover, om samarbeidet med skolene, foredrag, turer og mange andre rusforebyggende tiltak for de unge. Vi fikk også en omvisning i hele Blå Kors huset, med sine koselige oppholdsrom, fint kjøkken, stue, treningsrom og stille-rom.

Siste besøk på programmet gikk til Menighetspleien i Ålesund og Volsdalen som holder til i Kirkegata. Menighetspleien ble stiftet så tidlig som i 1888, og har således en lang tradisjon i Ålesund. Dette er en selvstendig stiftelse som drives i nær tilknytning til Ålesund og Volsdalen menigheter, og diakoniarbeidernes kompetanse er å lytte, hjelpe og støtte mennesker i forskjellige livssituasjoner. Besøkstjenesten har ca. 1.000 besøk pr år, samt at de arrangerer utflukter til Brusdalsheimen. Også Menighetspleien ble tilgodesett med kr. 13.000,-, som Undermester kunne overrekke til diakoniarbeider Marianne Baarholm.  

Etter tre så kjekke besøk kunne Undermester Randi Skårbrevik og skattmester Eva Vassbotn si seg godt fornøyd med dagens gjøremål. På vegne av loge nr. 6, St. Veronika hadde vi nå delt ut til sammen kr. 36.000,- til gode formål i Ålesund.


Daglig leder Frode Hessen (t.v.) og stedfortreder Mikael Bøen mottar sjekken fra UM Randi Skårbrevik

Diakoniarbeider Marianne Baarholm (t.v.)mottar sjekken fra UM Randi Skårbrevik og skattmester Eva Vassbotn.