Målrettet, søke å bevilge midler til og støtte for barn og unge, som har klare behov som ikke naturlig dekkes av offentlige eller private instanser.

For 2014 ble det besluttet å tildele kr. 15.000,- til Senter for spiseforstyrrelser i Stavanger.

Denne organisas jonen hjelper hvert år mange unge som sliter med denne sykdommen.

På logemøte torsdag den 6. mars ble den høytidelige tildelingen foretatt. Daglig leder ved senteret Tone Anita Østrådt mottok sjekken på kr. 15.000 av Overmester Godtfred Helge Helliesen.

Tone Anita holdt til slutt en saklig orientering om senterets arbeide. Loge nr. 140 Sverd i Fjell har synliggjort Odd Felow  Ordenens budord på en forbilledlig måte.


Daglig leder ved senteret Tone Anita Østrådt mottok sjekken på kr.
15.000 av Overmester Godtfred Helge Helliesen