Utdeling fra de medisinske fond ble i år markert i våre Ordenslokaler i Stortingsgaten 28, onsdag 21. mai. Det vil bli avholdt lignede markeringer også i Bergen, Bodø og Trondheim.

 

Stor Sire Morten Buan ønsket velkommen og gav forskerne og de andre fremmøtte en orientering om Odd Fellow Ordenens virksomhet med vekt på det utadrettete arbeidet.

De fremmøtte fikk også en omvisning i Ordenens museum av Stor Arkivar Knut Aslak Wickmann.

Farrukh H. Chaudry, Lars Gullestad (representert ved en annen stipendiat) Kristian Hannestad og Elisabeth Qvigstad var tilstede og mottok stipend fra Ordenens Medisinske Forskningsfond. Fra Ordenens MS Fond fikk  Piotr Sowa overrakt sitt stipend.

Professorene Astrid Edland og Emilie Kerty som har vurdert søknadene i forbindelse med MS fondet var også å tilstede.

Forskerne hadde en meget god og interessant orientering fra sine respektive felt.  Det ble også i etterkant stilt en del spørsmål som utløste en meget god dialog mellom alle involverte.

I år var det 39 søknader til de medisinske fond.

Styrene besluttet at 12 stipendiater skulle få tildelt midler. To stipend ble tildelt fra MS fondet, de resterende 10 fra Ordenens Medisinske Forskningsfond og Aksdals Forskningsfond. Lorchs Stiftelse bevilget i år et bidrag på hele kr. 400.000,- til utdelingen. Til sammen er det utdelt stipend på kr. 720.000,-

Følgende har fått midler:

Fra Ordenens MS Fond har Piotr Sowa, Oslo og Øivind Torkildsen, Bergen fått tildelt hver kr. 90.000,-.

Fra de medisinsk vitenskapelige forsknings fond har følgende fått tildelt midler; Farurukh A. Chaudry, Oslo kr. 65.000,-, Lars Gullestad, Oslo kr. 65.000,-, Kristian Hannestad, Oslo kr. 20.000,-, Tom Erik Mollnes, Bodø kr. 35.000,-, Elisabeth Qvigstad, Oslo kr. 65.000,-, Torstein Baade Rø, Trondheim kr. 50.000,-, Peter Szodoray, Oslo kr. 65.000,-, Karl Johan Tronstad, Bergen kr. 45.000,-, Tor Ueland, Oslo kr. 65.000,- og Arne Yndestad, Oslo kr. 65.000,-

Ved tildelingen var foruten forskere og styremedlemmer, representanter fra Storlogen, Kanselliet, Nettavisen og Lorchs Stiftelse tilstede.

Steinar Jansen

Stor Sekretær.