OM og UM i alle logene som har tilhold i Festningsgaten 2 møtes jevnlig for å diskutere felles aktiviteter, felles utfordringer og for å forbedre samarbeidet mellom logene.   OM/UM møtet har denne høsten satt opp 2 større arrangementer, det første ble avhold sist fredag for alle Veteraner i alle logene i Kristiansand.

Det skal ikke stikkes under stol at mange Veteraner ikke er like aktive i sine respektive loger.  Noen har utfordringer med helse, noen med transport. Andre orker rett og slett ikke sene kveldsaktiviteter.

OM Rita Landsverk i Loge nr. 7 De Hvite Liljer tok et initiativ overfor OM/UM møtet og foreslo et Veterantreff på Bjørndal Gård, gården hun selv er aktiv på sammen med familien.

Nærmere 60 Veteraner kom til festen sist fredag.  En hyggelig stemning med mange gamle kjente som kanskje ikke hadde sett hverandre på en god stund.  Praten gikk livlig og et deilig måltid ble servert.

UM Britt Eili Lykkås spilte piano til et par fellessanger, før hun framførte to av de mer kjente visene til Erik Bye, «vår Herres klinkekule» og «Dagen i dag».
Spontant satt Org. Tore Lund Andersen seg til pianoet og spilte og sang for Veteranene.  Han dro videre en historie om tilblivelsen av sangen «Reinert med beine’» og sang den a capella (uten akkompagnement).

OM Rita Landsverk fortalte historien om Bjørndal Gård, en historie som går mange hundre år tilbake i tid. Gården lå under Oddernes Prestegård allerede på 1600-tallet. I Landsverk-familien har Bjørndal Gård vært epleprodusent, nå er det selskaper og kurs/konferanser som er livsgrunnlaget.

Kvelden ble avsluttet i anstendig tid, gjestene trakk seg tilbake med gode tilbakemeldinger til vertskapet og til arrangørene.   Et hyggelig tiltak som binder ordenssøsken sammen og som viser at initiativ og vilje, skaper glede langt større enn hva vi noen ganger forestiller oss.

Neste store arrangement har vært under planlegging lenge og den 15.november inviteres det igjen til fellesarrangement for alle logene – nemlig julemarked i Festningsgaten 2.