«En slags indre GPS», forklarer Nobelinstituttet i sin begrunnelse.

Odd Fellows Ordenens Medisinskvitensskapelige forskningsfond er blant de som har gitt Edvard Moser stipend for å bidra til denne forskningen.

I 2000 overrakte DSS Knut Rotås og DSS Martha Hafstad stipendet  og Knut Rotås understreker at Edvard Moser gjorde et utrolig sterkt inntrykk med sitt engasjement.