På seniortreffets møte torsdag 2. oktober, ble årets stipend fra Odd Fellow Medisinsk-Vitenskapelige Forskningsfond på Kr. 50 000 overrakt dr. Torstein Baade Rø ved St. Olavs Hospital i Trondheim. Overrekkelsen ble utført av DSS Randi Marie Muri og DSS Terje Selbo.               

Dr. Rø har i mange år drevet grunnforskning på vekstkontroll av kreftceller, og tok sin doktorgrad innen området. Han har vært barnelege siden 1999, og siste år vært med i en gruppe som studerer diabetes type 1 hos barn og ungdommer. Omlag 25 000 personer har denne type diabetes i Norge, halvparten har fått sykdommen før fylte 18 år. I prosjektet følges 200 barn og ungdom opp. Det er i forbindelse med dette arbeid han har mottatt stipendet.                                                  

(Det er av interesse i denne forbindelsen, at dr. Edvard Moser, som sammen med sin hustru May-Britt Moser nylig er tildelt Nobelprisen i medisin for 2014,  ble tildelt et stipend fra Odd Fellow Medisinsk-Vitenskapelige Forskningsfond i år 2000. Overrekkelsen ble den gang foretatt av DSS Martha Hafstad og DSS Knut Rotås.
Ordenen kan være stolt å ha gitt et lite bidrag i utviklingen frem mot Nobelprisen)