Akademiets preses hadde gitt rådsmedlem i Akademiet, DSS Selle Marie Horntvedt, oppdraget med å instituere det første regionale akademiet i historien.  Takket være godt arbeid er vi i dag 28 medlemmer her på Agder som alle har bidratt på sin måte til å gjøre NOFA kjent blant matriarker og patriarker i distrikt nr 14 Vest-Agder og i distrikt nr. 22 Aust-Agder.

På vårt møte 9.april besluttet NOFAs medlemmer på Agder å søke om å etablere et regionalt Akademi. Statutter ble laget og samtlige 4 Distriktsråd støttet ideen om regionalt akademi.  Den 20.mai 2014 ble statuttene og søknaden om etablering godkjent av Norsk Odd Fellow Akademi, som første regionale akademi i Norge.  Etableringsdatoen 23. oktober 2014 er en merkedag i NOFA’s historie.

NOFA Agder er organisatorisk underlagt Norsk Odd Fellow Akademi (NOFA) og Stor Sire er Akademiets Preses.  NOFA Agder ledes av et råd som består av 5 medlemmer,  1 leder og 2 medlemmer fra hvert av distriktene.  Rådet velges for 4 år blant kvalifiserte medlemmer av NOFA. Leder skal i tillegg ha mottatt Storlogegraden.

På institueringsdagen ble rådet for NOFA Agder valgt.  DSS Selle Marie Horntvedt ble valgt til leder. Som medlemmer av rådet ble valgt  br.Tom Schulz, distrikt nr 22 Aust-Agder,  br. Ole Johan Bay Gundersen, distrikt nr 14 Vest-Agder, sr. Marit Olsen, distrikt nr. 14 Vest-Agder og br Leif P Olsen, distrikt nr. 22 Aust-Agder.

-Å styrke Norsk Odd Fellow Akademi er å styrke vår Ordens kompetanse.  Vi må hele tiden søke å øke de lokale aktivitetene i Akademiet slik at nybrottsarbeidet holdes levende på alle Akademiets innsatsområder.  Hensikten er at vi skal se dypere og lengre og være med i vår tid og i vår framtid, understreket leder Selle Marie Horntvedt.

Etter institueringen av NOFA Agder, hadde Akademiet invitert strr og brr i Aust og Vest-Agder til foredrag.  Tittelen på foredraget var « Den gyldne leveregel i vår tid».   Sogneprest Åsta Ledaal i Trefoldighetskirken i Arendal  ga 80 Ordenssøsken en innsiktsfull og tankevekkende betraktning om hvordan vi tilnærmer oss mening og handling av «den gyldne leveregel» i vårt eget liv.


Akademiets medlemmer etter
institueringen

Rådets medlemmer  fra v.  br. Tom
Schulz, sr. Marit Olsen, rådets
leder Selle Marie Horntvedt, br.
Leif P. Olsen, br. Ole-Johan Bay
Gundersen

NOFA Agder – rådsmedlemmer  

Champagne måtte til for å feire en
historisk dag

Det var folksomt på Akademiets
første møte som regionalt
Akademi

Foredragsholder sogneprest Åsta
Ledaal