Vi som har startet Venneforeningen har allerede foretatt et spennende innkjøp av en øks fra 1829 som Inspektøren den gang benyttet under innkrevingen av kontingenten. Det er slike unike artefakter/gjenstander vi ønsker å anskaffe til vårt Museum. Og det er bare gjennom medlemmenes bidrag, initiativ, kreativitet og forslag til innkjøp som vil avgjøre hva som skal anskaffes. Sagt på en litt annen måte – veien blir til mens vi går!

Hvordan bli medlem?

Ønsker du å bli medlem av Venneforeningen setter du inn kr. 500,14 på Museets konto i Storlogen, konto nr.: 8200.01.56600. Merk innbetalingen med ditt navn og Venneforeningen.

Om ikke altfor lenge vil vi opprette en egen facebook side for medlemmene, men uansett vil det også bli fortløpende informasjon via Nettavisen og epost hjem til den enkelte.

Venneforeningen vil i desember hvert år invitere til hyggelig samvær i Museet med foredrag og visning av gjenstander/artefakter som er kjøpt inn. På slike samlinger vil også driften av Venneforeningen drøftes, bestemmelser vedtas og informasjon vil bli gitt om hva Venneforeningen ønsker å investere i av unike Ordensartefakter det påfølgende år.

Alle som er medlemmer vil få tildelt et unikt jakkemerke som kun kan benyttes på sivilt antrekk.

Da ønskes du hjertelig velkommen til å bli medlem av Venneforeningen for Odd Fellow Ordenens Museum.

Tekst: Knut Aslak Wickmann, Stor Arkivar.

Fotograf: Jan Arne Flattun.