- Det at vi får en slik drahjelp av Odd Fellow til å utføre
arbeidet som Blå Kors Kristiansand driver, er av uvurderlig
betydning. Det å bli mer kjent i bybildet, er viktig for oss, sier
Anne Randi Hanssen og Arvid Solheim, her flankert av Frank
Ellefsen (t.v) og Hjalmar Kåløy (t.h)

Det sier Arvid Solheim, daglig leder i Blå Kors Kristiansand. Han oppfordrer alle til å komme på markedet.

- Dette er et engasjement som gjør oss i stand til å hjelpe småbarnsfamilier i Kristiansand som har det vanskelig. Vi blir slått av velviljen som vises når medlemmene i Odd Fellow kommer på besøk og forteller at de skal arrangere stort julemarked med grilling ute og en rekke salgsboder! Imponerende, sier Arvid Solheim.
- Det betyr så mye. Det gir en kraftig motivasjon til alle oss som arbeider i Blå Kors når mennesker rundt oss bryr seg, forteller han.
- Da Anne Randi Hanssen som leder Barnas Stasjon og jeg hadde vært på besøk for å bli nærmere informert, ble vi kraftig motivert og inspirert, sier han.

Av uvurderlig betydning

- Det at vi får en slik drahjelp av Odd Fellow til å utføre arbeidet som Blå Kors Kristiansand driver, er av uvurderlig betydning. Det å bli mer kjent i bybildet, er viktig for oss, legger han til.

Da det ble kjent at Odd Fellow ville arrangere et julemarked hvor inntektene gikk til Barnas Stasjon, har mange meldt seg til tjeneste og sagt at de kan bake, skaffe gevinster, gjøre en frivillig innsats på selve markedsdagen, og drive med informasjonsarbeid til de fremmøtte på julemarkedet som ønsker å vite mer om arbeidet som Blå Kors Kristiansand driver.
- Det varmer sier Anne Randi på Barnas Stasjon. Vi gleder oss veldig til den 15 november!