LILLEHAMMER/GJØVIK:
Tre ganger i måneden drar en gjeng godt voksne lillehamringer til Gjøvik for å være kafeverter. Og det helt frivillig, uten lønn og for egen kostnad.

TORE FEIRING


tore@byavis.no
 

 


Odd Fellow Lillehammer: Disse møtte Byavisa på Gjøvik: 
Fra venstre: Steinar Johansen. Harald Lorentsen, Kristian
Hegge, samt Anne Berit Skumlien og Solveig Berge fra
Rebekkasøstrene. De serverer gjerne avdelingsleder Andrea
Lillehagen (foran) ved Stråleenheten rykende ferske vafler.

Det hele startet egentlig for 12 år siden, da den nye Stråleterapiavdelingen åpnet ved sykehuset på Gjøvik. En avdeling som driftes av Sykehuset Innlandet, men ligger under Radiumhospitalet.
     I den forbindelse tok rebekkasøstrene, som er en del av Odd Fellow-Ordenen, kontakt med sykehuset for å høre om det var noe de og ordenen kunne bidra med.

Sirius Øst
     - Dette ble starten på et samarbeid som vi idag kaller Sirius Øst, forteller Steinar Johansen, - hvor de fleste Odd Fellow Ordenene i Hedmark og Oppland bidrar med å servere vafler, smørbrød og kaffe til pasienter og brukere. Vi fra Lillehammer er her 3 dager i måneden. Damene, altså Rebekka-søstrene er her to dager i måneden, og vi karene en dag i måneden.
     - Det hele startet forsiktig som et prøveprosjekt senhøsten 2002 med en dag i uken, utfyller Anne Berit Skumlien og Solveig Berge fra Lillehammers lokale Rebekkasøstre, - men fra januar 2005 så vi at dette var liv laga og vedtok å være her hver dag. Da fordelt på våre medlemmer, både Rebbekkasøstre og Odd Fellow karer fra Ordenens medlemmer i Lillehammer, Gjøvik, Fagernes og Hamar. alle kjører hit for å gjøre denne jobben, det blir en del mil etterhvert, smiler de.
     Alle er enige om at det er verdt det. - En veldig givende og god jobb, påstår de,- som passer med Odd Fellow Ordenens statutter. - Mange har også med sine ektefeller selv om de ikke er medlemmer.


STRÅLING: Avdelingsleder Andrea Lillehagen viser
hvordan man bestråles. Til å treffe rett punkt brukes
laserstråler som sikte

Får noe bidrag
Regnskapet for 2013 viste at logen hadde hatt 247 daglige vakter, med to personer tilsier det altså 494 vakter! Totalt er det 12 loger fra Oppland og Hedmark som har deltatt. Dette er altså et frivillig arbeide som logene selv betaler. - Men vi får jo inn en del gaver, forteller Johansen, - både fra pasienter og pårørende, og også drosjene i fylket bidrar. Til gjengjeld får de kaffe og noe å bite i, smiler han.
     Noen historier om pasienter og hva som skjer i  løpet av dagen får Byavisa ikke. Alle som bidrr til denne kafevirksomheten har skrevet under en  taushetserklæring fra sykehusets side. - Det er jo en del skjebner som er innom her, innrømmer Johansen og de andre gode hjelperne, - noen vil snakke og noen vil helst være i fred.

Gode medmennesker
     Det er Odd Fellow Ordenen på Gjøvik som står for innkjøp og koordinering av det hele, deres representant Øyvind Schnell er imponert over viljen til å hjelpe blant medlemmene i logen.- Her på Gjøvik er vi vel 350 medlemmer, sier han, - på Lillehammer er det 75 søstre og 60 karer, det blir mange mil og timer i løpet av et år.
- Det har også vært en sterk økning i pasienter de siste årene, så dagene er travle nok. Vi som bor her på Gjøvik er sterkt imponert over innsatsen til lillehamringene, skryter Schnell.- Det er utrolig hva lukten av nystekte vafler og gode, snille medmennesker betyr og hvordan det kan være med på å dempe engstelse.

Betyr mye for miljøet
     Andrea Lillehagen er avdelingsleder ved Stråleenheten på Gjøvik. Hun kan ikke få rost disse ildsjelene nok. - Vi gjennomfører ofte brukerundersøkelser, sier hun, - der nevnes dette tiltaket som Odd Fellow og Rebekkasøstrene står for som noe veldig positivt hver gang. Det betyr mye for miljøet her og er med på å skape en trygg og lun atmosfære. Både for pasienter og oss ansatte, vi er ofte innom kafeen og forsyner oss, smiler hun, - her blir vi ikke på noen måte nektet servering, selv om det pasientene som er i fokus. Gratis er det også, og erfarne har de også blitt etterhvert, både når det gjelder å håndtere pasienter og mat. Vanlig folkeskikk holder langt, heldigvis.

Prostatapasienter
     Hun forteller også om en økning på 25% etter at de, for å avlaste Radiumhospitalet og  Universitetssykehuset i Oslo, begynte å ta inn prostatapasienter fra Oppland og Hedmark. - Nå skal vi investere i nye strålingsenheter for flere titalls millioner kroner, avslutter hun, - da vil nok pasientbelegget øke enda mer. Da er det godt å ha gode mennesker rundt seg.

OM REBEKKASØSTRENE   OM ODD FELLOW ORDENEN

Kvinnelige Odd Fellow medlemmer kalles Rebekkasøstre. De er organisert i Rebekkainstitusjonen, en integrert og likestilt del av Ordenen. Initiativet til opprettelsen av Rebekkainstitusjonen ble tatt i 1851 av et amerikansk medlem, senere visepresident i USA Schuyler Colfax. Søstrene er på samme måte som brødrene sammensluttet i lokale, separate loger. Logene arbeider hver for seg, men er basert på samme formål, motto, lover og forskrifter. Ordenen spredte seg raskt i USA, og etter hvert også til en rekke land over store deler av verden. Den kom til Europa i 1870-årene og til Norge 1898. I Lillehammer kalles logen nr. 30 Sigrid Undset

 

Odd Fellow Ordenen er en internasjonal sammenslutning av mennesker, som har forpliktet seg til å følge visse regler og ordninger i sitt medlemskap. Ordenen baserer sin lære og virksomhet på medmenneskelige verdier, og søker å gi medlemmene gode etiske holdninger. En god Odd Fellow skal kjennes på sine holdninger i dagliglivet, og vise at Ordenens etikk er mer enn teori. Målet kommer også til uttrykk i det påbud Ordenen har gitt medlemmene helt fra starten i 1819: Besøke de syke, hjelpe de trengende, begrave de døde og oppdra de foreldreløse. Mange av de oppgaver som Ordenen gjennom dette påbud påtok seg, er nå overtatt av samfunnet. Men selv den moderne velferdsstat overkommer ikke alt. Ordenen utøver således en betydelig humanitær innsats, både sentralt og lokalt. Det gis derfor god anledning til å arbeide i det godes tjeneste, dvs. omsette Ordenens etikki praktisk handling.