Den glade 1.premie vinneren 

Årets vinner var en av totalt 3 kandidater som var blitt tatt ut som de beste av alle de innsendte  stilene.
Alle elevene i 1 trinnet på Laksevåg Videregående skole i Hordaland hadde deltatt.
Tildelingen skjedde i samarbeid med representanter for Odd Fellow Ordenen i Bergen og Hordaland,
DSS Ove Kahrs Rasmussen og DSS Grethe E. Isdahl, samt v/ UNPs kontaktperson i Bergen og Hordaland:
Brita R. Instebø.

Kantinen på skolen var fullsatt av 1. klasse elever og det var en spent atmosfære og summing i salen.

Først tok skolens rektor, Tove Føsund, ordet og fortalte litt om bakgrunnen for årets konkurranse og samarbeidet mot Odd Fellow Ordenen. Det var faktisk den 8.gangen skolen deltok i denne konkurransen og de hadde hatt flere vinnere som hadde fått tur til USA. Det var tydelig at akkurat denne type oppgave var populært blant elevene.

Så gikk vi over til selve tildelingen som ble foretatt av bror  DSS Ove Kahrs Rasmussen som innledet med å fortelle litt om Odd Fellow Ordenen, våre formål og hva vi står for.

Deretter fortsatte han, med først å kunngjøre 2. premie vinneren som fikk en pengepremie på kr. 1000,- ( en hilsen fra Odd Fellow og Rebekka leirene i Bergen og Hordaland):

Den heldige 2.premie vinneren ble :            
Andrea Haugervaag

Deretter gikk han over til den spennende kunngjøringen av årets 1. premievinner som får et  14 dagers opphold i USA og Canada med besøk i FN hvor reise og opphold blir betalt av Odd Fellow Ordenen.

Den heldige 1. premie vinneren ble:        
Liselotte Halland Wedervang

Liselotte overtok så podiet og presenterte sin vinnerstil. Etter denne presentasjonen skjønte vi som var tilstede utmerket godt hvorfor hun ble vinneren. Hennes vinkling av den gyldne leveregel i vår tid, var utrolig spennnende og fasinerende, med utgangspkt i skolegården.

Vi gleder ooss til at hun skal komme i både leir Patria og Leir Bjørgvin til høsten for å presentere sin oppgave.

Bror DSS Ove og søster DSS Grethe, benytter også anledningen til å takke søster Brita Instebø Reisæter for hennes arbeid ifm med tildelingen av årets UNP vinner, og samtidig ønske Liselotte Halland Wedervang god tur til USA.

1. og 2. premievinneren flankert av rektor på Laksevåg Videregående , Tove Føsund