SOS-barnebyers nødhjelpsarbeid vil i første omgang fokusere på å ta hånd om barn som har kommet bort fra eller mistet foreldrene sine. Vi vil jobbe med å identifisere og registrere barn som er alene og lete etter gjenlevende familie. Barn som trenger det vil få omsorg og beskyttelse i barnebyene mens arbeidet med å finne familiemedlemmer pågår. Barn og familier som er hardt rammet av naturkatastrofen får også hjelp. Vi vil gi barn og familier familier beskyttelse, mat, rent vann og medisinsk hjelp.

SOS-barnebyer i Nepal har vært i virksomhet siden 1969. Det er i dag 10 barnebyer spredt over hele Nepal, i tillegg til et tilsvarende antall familieprogrammer og hele syv skoler.   Vi har 1800 barn under omsorg i barnebyene, og ytterligere 8000 barn i våre familieprogrammer. SOS-barnebyer har ca 450 lokalt ansatte, og de har vært i sving siden jordskjelvet inntraff. SOS-Nepal er en sterk og dyktig SOS-organisasjon.

3 av barnebyene ligger i Katmandu-dalen som jo har vært jordskjelvets episentrum– se vedlagte kart. Som en av de dagferske rapporter viser (vedlagt), har det vært stor tilstrømning av barn og familier til barnebyene (Eksempel CV Jorpati).

Når det gjelder det videre programarbeid vil det gå ut på å åpne barnebyene for barn som trenger umiddelbar omsorg – i påvente av gjenforening med sine foreldre/familie når dette er mulig. Det er kapasitet i barnebyene til å motta barn, og denne kapasitet kan utvides markant.  SOS-Nepal har meddelt dette til nasjonale myndigheter og øvrige organisasjoner som arbeider i jordskjelvområdet.    

For øvrig tar SOS-Nepal sikte på/har etablert «Child friendly spaces» - trygge områder for barn som har sterke opplevelser bak seg. Leire/SOS-camps er også etablert i tilknytning til barnebyene og andre steder, som kan tilby husly. For øvrig er hele Nepal-organisasjonen involvert i det umiddelbare redningsarbeid som har med utgraving, anskaffelse av mat og vann, som organisere et medisinsk tilbud til de som etter hvert blir en del av SOS-Nepals nødhjelpsprogram.

Vi får meldinger fra SOS-Nepal som tilsier at situasjonen er minst like ille som internasjonale medier rapporterer om. Det er fremdeles svært mange landsbyer som man hittil ikke har nådd frem til. Vårt hovedinntrykk er at dette kommer til å bli mye verre – før det blir bedre.