Det ble deretter foreslått at logen arrangerte et loddsalg til inntekt for flom ofrene i Ngabu i Malawi.

Dette ble gjort og overskuddet fra vår skreiaften samme dag ble også gitt til aksjonen.

28. mai 2015 er loge nr. 149 Børvasstind 10 år, det er da en glede at vår spontanaksjon for å hjelpe trengende i Ngabu at vår loge bidrar med kr 10 000,- som er overført Ordenens landssakskonto øremerket nødhjelp Ngabu.