Randi Skårbrevik
overrekker kr.
15.000,- til Anna
Vefald i
Frelsesarmeen.

Undermester Randi Skårbrevik og skattmester Eva Vassbotn hadde den hyggelige oppgaven med å reise rundt til de forskjellige organisasjonene og overrekke midlene.

Første besøk var hos Frelsesarmeen. Her ble vi godt mottatt av en travel Anna Vefald, som hadde mye å holde styr på. Hun ble veldig glad da Randi Skårbrevik kunne overrekke henne kr. 15.000,- fra St. Veronika, og sa at midlene kom godt med. Frelsesarmeen har mange prosjekt på gang, og slike pengegaver er et kjærkomment tilskudd til den vanlige driften.
 


Anne Karin Zeitz mottar kr.
10.000,- til Kirkens Bymisjon
avd. Møre

Neste stopp var Kirkens Bymisjon Møre der leder Anne Karin Zeitz kunne motta kr. 10.000,- fra loge St. Veronika. Bymisjonen holder til i trivelige lokaler midt i kjøpesenteret Moa Amfi. De driver blant annet, et lavterskel samtaletilbud for ungdommer mellom 12-18 år som opplever å være i en utfordrende livssituasjon, og ungdommene kan selv ringe inn eller sende sms for å avtale en time. Tilbudet er gratis og frivillig. Anne Karin Zeitz takket varmt for gaven og fortalte at de hadde mange planer fremover, der gaven vil komme godt med.

Siste stopp på ferden var et møte med Norske Redningshunder avd. Møre. Vi hilste på beredskapsansvarlig Børge Flusund og hundefører Andreas Isaksen som hadde med seg hunden Solan. Gavesjekken på kr. 10.000,- ble overrakt til de to hyggelige representantene for Redningshundene. Isaksen fortalte at gruppen bruker mye penger på fornyelse og erstatning av utstyr. De stiller opp når politiet trenger bistand i søk etter personer som er tatt av ras, eller har gått seg bort.  Han fortalte at det ofte er flere søk om sommeren enn på vinterstid. Å utdanne en redningshund tar inntil tre år, og det er i snitt bare en av ti som klarer å gjennomføre.

Da var kr. 35.000,- fordelt på årets tre utvalgte organisasjoner og søstrene i St. Veronika kan gå i gang med nye innsamlinger til andre gode formål til neste år.


Beredskapsansvarlig Børge Flusund, Randi Skårbrevik,
hundefører Andreas Isaksen, Eva Vassbotn og Hunden
Solan.