Odd Fellow loge nr. 60 Hans Egede har denne uken engasjert seg i en større dugnad med Elgsnes kapell.

Dugnaden gikk ut på å male hele kapellet, noe som var svært nødvendig.

Hele 17 medlemmer av logen har jobbet til sammen 150 dugnadstimer. I tillegg har medlemmer fra loge nr. 81 Gjertrud Rask bidratt med bevertning til dugnadsgjengen. Maling og annet nødvendig maleutstyr er finansiert av vedlikeholdsgaver i forbindelse med tidligere sommergudstjenester.  Ola Eidberg/Byggestystemer har bidratt med lifter - og dette har effektivisert arbeidet og gjort det direkte mulig å gjennomføre malingen av det høye tårnet på kapellet. Vestveggen av tårnet er imidlertid i så dårlig forfatning at bordkledningen må skiftes. Denne dugnadsjobben er planlagt av Loge nr. 118 Tore Hund og skal gjøres i nærmeste fremtid.

Kapellutvalget retter en stor takk til logene i Harstad og liftutleier.

Se flere bilder fra dugnaden