Det er et kjærkomment innslag i en ellers grå hverdag for pasientene.

Personalet setter også stor pris på iniativet fra Odd Fellow brødrene.

I 2015 deler br.Per Gundersen, loge Sverd i Fjell, Ingebrigt Bjelland, loge Skaulen, Arne Bjelland, loge Erling Skjalgson, og Geir Stokke fra loge Vesterlen på spillejoben.

Vi spiller ca en halv time på hver avdeling. Nok en synliggjøring av Ordenens budskap.