Tilstede var også avd. leder ved Nevrologisk avd.  Mai Bente Myrvold, samt søstre og brødre fra logene i distriktet.

Cecilia fortalte om sin forskning og hennes leder fortalte om det foregangsarbeid for MS-sykdommen som foregår ved sykehuset i Drammen. Interessante innlegg som vekket nysgjerrigheten hos de fleste og det ble mange spørsmål.

Det var med stolthet DSS Sverre Granheim og DSS Asgerd Winge kunne takke og gratulere en ung, sjarmerende og ikke minst en verdig kandidat på vegne av Ordenen.

Vi lar  Cecilia Smith Simonsens gi uttrykk for sine tanker om MS-sykdommen og den forskning som gjøres:


Fra Venstre DSS Asgerd Winge, Cecilia Smith Simonsen, May Bente
Myrvold og DSS Sverre Granheim