DSS Anne-Harriet Kvalheim og DSS Magne Pettersen stod for utdeling av diplom og blomster som synlig bevis på tildeling av forskningsmidlene.

Tom Erik Mollnes takket for påskjønnelsen som betyr mye for at han kan fortsette med sin forskning med immunforsvaret hos mennesker.

Han holdt også et interessant foredrag om sin forskning og lovte å komme på ettermøter med sitt foredrag til loger som ønsker det.