Begrunnelsen for å gi pengegaven til Kirkens SOS er at deres virksomhet samsvarer godt med et av Odd Fellow Ordenens budord: Å hjelpe de trengende. Kirkens SOS er der for alle, hele døgnet året rundt og er landets største krisetjeneste på telefon og nett, med tilbud om samtale på telefon, SOS melding/mail og chat. Kirkens SOS mottar årlig ca. 190.000 henvendelser. Den som ringer inn er sikret anonymitet. Derfor er dette et tilbud som når ut til mange som kanskje kvier seg for å oppsøke det offentlige hjelpeapparatet.

Overrekkelsen fant sted i Odd Fellow Ordenshuset på Gjøvik, tirsdag 3. november. Styret i Rebekkaloge nr. 35 Arnica sto for overrekkelsen. Kristin Berget stilte som representant for Kirkens SOS Hedmark og Oppland for å motta gaven.