To spreke Veteraner, Terje Moen og Erik Løland, med
Overmester Hjalmar Kåløy, DSS Dag-Runar Pedersen og
Stormarsjall Rolf Erling Hundal bak.

Av Ivar Eidsaa

- Logearbeidet har gitt meg mye tilbake, sier Terje Moen.
- Det er med noe blandede følelser jeg i dag mottar veteranjuvelen, sier Erik Løland. – Jeg føler jo at det var som i går jeg stod der som ny logebror. Så står jeg her plutselig og mottar en juvel for 40 års medlemskap. Jeg innser at det nå er på tide å ta steget over i oldsakssamlingen, smiler Løland.
Da han ble innviet som logebror 23. oktober 1975, ble Loge nr. 89 Skagerak først institusjonert ni dager senere, den 1. november 1975.

Samværet

- Jeg ble tatt opp som ny logebror i Loge nr. 89 Skagerak under dannelse. Så i en uke var jeg medlem av Ordenen, uten å være medlem av noen loge, opplyser han.
- Det har vært en interessant vandring. Det har selvsagt vært perioder som ikke har vært så givende, hvor jeg har vurdert å melde meg ut. Man må ikke glemme at en loge er ikke bare en logesal, regalier og ritualbøker. Det er brødrene som er med som utgjør logen og samværet med brødrene imellom som betyr noe. Logen hadde klart seg like godt uten med deltakelse, men det er ikke sikkert jeg hadde klart meg like bra uten logen, sier han.
Han fremholder det gode samholdet som alltid har preget samværene med brødrene. Det har aldri vært noen form for splittelser eller krangler som har ødelagt forholdene.

Verdiene har fortsatt noe for seg

- Dessverre er det flere eksempler på organisasjoner som har slitt med splittelse og krangel og hvor det er blitt vondt blod. Det har jeg aldri opplevd i Odd Fellow Ordenen. Vi har alltid hatt toleranse og respekt for hverandre.
- Har verdiene som Odd Fellow Ordenen legger til grunn for sitt arbeid fortsatt noe for seg?
- Ja, det har det jo, forutsatt at hver enkelt bror tar verdiene inn over seg og legger verdiene til grunn for det livet hver enkelt lever. Det bare å komme på møtene og la det være med det, har lite for seg. Man må grunne over verdiene, hva de betyr i praksis og aktivt i egen utvikling, sier han.
- Hvor står Loge nr. 89 Skagerak i dag?
- Som alt annet organisasjonsarbeid, går også logearbeidet i bølgedaler. Logen har fått inn en ledelse som har bidradd til en fin ny giv. Jeg er optimistisk når det gjelder logens fremtid, sier Erik Løland.

Styrkelse og ekspansjon

Det var i Loge nr. 1 Norvegia at Terje Moen ble innviet 26. november 1975. Da hadde familien Moen flyttet til Kristiansand fra Lillestrøm, da Moen fikk tilbud om arbeid i Stiftsstaden. Det var daværende Overmester Reidar Markussen som sørget for at det ble Loge nr. 89 Skagerak som Moen ble medlem av.
Moen har på alle måter vært en trofast logebror. Statistikken kan fortelle at han har stilt på over 600 møter i sin tid som logebror, og han har innehatt en rekke verv og embeter. I over 20 av årene som medlem har han enten hatt et embete eller et verv. Styrkelse og Ekspansjon har alltid vært noe han har brent for.
- Loger og organisasjoner for øvrig som ikke har fokus på utvikling og vekst vil etter hvert oppleve stillstand og tilbakegang. Det er de unge som representerer fremtiden. Derfor er det viktig at en organisasjon har en rekruttering av personer som er unge nok til at de kan få utvikle seg slik at de får den tyngden og erfaringen som er nødvendig for å kunne påta seg nye verv og oppgaver. Utvikling er veldig viktig. Å stoppe opp er det samme som tilbakegang, fremholder Moen.

- Verdiene må styre livsførselen

Han berømmer forrige OM, Frank Ellefsen, og dagens OM i Loge nr. 89 Skagerak, Hjalmar Kåløy, for å ha tatt gode grep for å sikre en god utvikling hvor nye brødre fort får oppgaver som gjør at de kan komme i gang med logevandringen på en god måte.
- Det at vi har slik medvind i Loge nr. 89 Skagerak som vi faktisk har, skyldes en god rekruttering, sier han.
- I dag er det mange organisasjoner, lag og foreninger som kjemper for å sikre rekrutteringen. Det er de organisasjonene som har en god ledelse som kan ha en god fremtid, sier Moen.
Han mener verdiene som Odd Fellow Ordenen står for er ytterst aktuelle også i vår tid.
- Det er viktig for hver enkelt å spørre seg selv hva man vil med livet sitt. Da er det noen knagger som må være på plass. Disse finnes i budordene. Utfordringen blir å etterleve dem, om alltid å være sann i all sin ferd og tale, vise kjærlighet og omtanke for dem vi møter, kort og godt at verdiene i ett og alt kan prege ens livsførsel. Det er andre som merker om man har tuftet livet på gode verdier. Videre å ta grep for å sikre at man er i god form, sier Moen, sprek som få, mye takket være to-tre faste løpeturer hver eneste uke, i tillegg til å spille golf.