Fra venstre: Ann-Kristin Blomvik, Ann Christin Langva, Siri
V. Andreassen, Elisabeth F. Ness, Marianne Siem, Britt H
Larsen, Astrid Hauge Møllerhaug. Fremst Elisabeth H.
Sætre med Lucia-kronen på hodet.

I Rebekkalogene markeres også Lucia-dagen. Et eget spill er skrevet, som handler om seks hvitkledde søstre som kommer frem en etter en. De bærer på levende lys og stiller seg i en vid halvsirkel, samtidig som de fremfører hver sin tekst. Til sist kommer Lucia med lyskransen på hodet. Hun finner sin plass midt i sirkelen og alle synger den vakre Luciasangen. Under hele spillet er rommet mørklagt, og de levende lysene og de hvitkledde aktørene skaper en fantastisk høytids-stemning.

I år ville søstrene i St. Veronika gjøre noe ekstra for de av medlemmene som er på institusjoner, så det ble bestemt at “Lucia-gjengen” skulle besøke noen av dem, og fremføre logens Luciaspill. Dette var et populært innslag i hverdagen, og det ble avtalt at søstrene i St. Veronika skulle besøke hele tre institusjoner denne søndagen.

Da Logesøstrene kom til Sanitetshjemmet var ca. 30 beboere samlet i en av salene, og de ventet spente på spillet de skulle få se. Elisabeth Fiskerstrand Ness holdt en kort tale, før lyset ble slukket og spillet begynte. Alle aktørene snakket klart og tydelig, og spilte rollene sine veldig godt. Og til sist, da Elisabeth Haugsbø Sætre kom skridende inn i den mørklagte salen, som selveste Lucia, med tent lyskrans i håret, og syngende med klokkeklar røst, var det flere som måtte opp med hånden, å tørke en liten tåre i øyekroken.

Etter vel gjennomført spill, ønsket søstrene i St. Veronika, beboerne ei riktig god jul, og så dro de videre til neste institusjon for en ny opptreden.


Elisabeth F. Ness holder en kort tale,
Aase-Lill Knudsen akkompagnerer
aktørene på piano.

Fra venstre: Aase-Lill Knudsen, Elisabeth F.
Ness, Ann Christin Langva, Elisabeth H.
Sætre, Astrid H. Møllerhaug, Ann-Kristin
Blomvik, Britt H. Larsen, Marianne Siem og
Siri V. Andreassen. Foran: Marit Tollås og
Agnes Gudmundseth