Dette er en fin måte å synliggjøre Ordenen på som nå er blitt en tradisjon.