Fra venstre: Inger Vanje Andreassen, Anne Lise Christensen,
Tove Birkeland og Brit Kroken.

28. mai var åpningsdag.
Søstre bidro med hjembakst i tillegg til nystekte vafler og kaffe.
Mange besøkende og godt salg, gjorde dagen meget vellykket, selv uten særlig markedsføring. Så dette lover godt. Vi håper på mange besøkende gjennom sommeren som i tillegg til det sosiale, kan bidra til inntekt for Landssaken.