Aldri har så mange meldt seg på kurs siden vi starta
vaffelbua i 2004. Gledelig!

Sirius Møre er et samarbeidsprosjekt i Odd Fellow Ordenen distrikt 4 og omfatter 14 Rebekka- og Odd Fellowloger. Hver mandag, tirsdag, onsdag og torsdag er de til stede i foajeen i kreftbygget og serverer ferske vafler, kaffe, te eller saft til pårørende og pasienter når de kommer til behandling.

Og alt er gratis, betalt av Odd Fellow.

Sirius Møre ble stiftet i 2004 og har vist seg å bli svært godt mottatt både av pasienter og pårørende. Disken der en tilbereder og serverer er hver gang betjent av to personer fra Odd Fellow, oftest en dame og en mann, som står for vaffelsteking, kaffekoking og servering. Og tilbudet er blitt godt mottatt, vi får masse godord for dette.


Styreleder Jarle Remø forteller om hvordan Sirius Møre
ble til.

Det er naturlig at en etter noen år med slikt arbeid også må fornye staben og få nye villige hender inn. Derfor ble det mandag 29.05.17 arrangert nytt kurs for vaffelstekere i Sirius Møre. Å steke vafler er noe de fleste kan få til, men å være vaffelsteker i Sirius Møres regi betyr noe mer. Man må også beherske kunsten å være til stede blant en sårbar gruppe mennesker, nemlig de som har fått en alvorlig diagnose som krever behandling med sellegift eller stråling.

Det var 42 fremmøtt til dette kurset.

Åse Ananiassen, ansatt i kreftsykehuset, orienterte om hvordan man skal opptre overfor pasienter og pårørende. Mye nyttig informasjon og et godt grunnlag for å forstå hvorfor en også må underskrive en erklæring om taushet om hva en ser og hører.


Åse Ananiassen fortalte om viktigheten av korrekt
opptreden når en har vakt. 

Deltakerne fikk omvisning i bygget, både i strålebunker og andre rom i avdelingen.  Og de ble grundig informert om hvordan man betjener og tilrettelegger arbeidet med vaffelsteking og servering.

Nå må kontaktpersonene i logene sette sammen sine par slik at de nye får praksis raskest mulig. Det er en stor fordel at en ny er sammen med en med erfaring, så unngår en å måtte spørre de ansatte, som alltid har mye å gjøre i sin jobb. Kanskje må en splitte to som ”alltid har vært sammen”, men skal en få nytte av de nye må de ”gamle” lære fra seg.

Dette pleier å gå seg til, men glemmeboka er nok til stede så her må det praksis til og helst et par ganger i året slik at ting sitter. Les instruksen som ligger i skapet. Den gir omfattende informasjon.

Lykke til med jobben!

Med deg på som vaffelsteker.


Nestleder Alvhild Holst-Dyrnes
gir nyttig informasjon. Slik vil vi
at presentasjonen skal være.

Bugnende vafler