Det ble en meget enkel og selvlagd
stand og vi fikk god hjelp av Stor
Herold Morten Søraa 

Det ble en meget enkel og selvlagd stand og vi fikk god hjelp av Stor Herold Morten Søraa om hjalp oss med å kjøre utstyre ned og opp fra Honnørbryggen.

Vi benyttet to innsamlingsbøsser og VIPS.   Betalingsterminalen fungerte ikke og vi tapte noen Pins-salg på grunn av det.
I bøssene var det kr. 2.310,- og på VIPS-konto kr. 1.430,-. Til sammen kr. 3.740,-.

Vi solgte 14 Pins. Resultatet er bra ut fra forutsetningene med selvlagd stand og betalingsterminal som ikke fungerte.

Vi kunne vært flere ved standen, da det ble lenge å stå uten særlig mulighet for å sitte ned. Men en stor takk til de som bidro og jeg ser frem til neste lørdag da det blir en stor gruppe som skal betjene standen sammen med Redningsselskapet.


Sylvia Holmsen, Wenche Kristensen,
Kjell Oskar Johansen og Knut Olav
Gulbransen gjorde en flott jobb på
Honnørbrygga

Givergleden var stor

​Vipps fungerte!