I tillegg til stands på flere steder under perioden fram til 2019, samler logen inn penger via loddsalg og andre aktiviteter i privat regi på sine faste møter i logen.

På bildet ser vi brødrene fra venstre: Sondre Nordjordet, Trond Huse og Gunnar Heggelund Alle fra Østerdalslogen Eystir på Elverum.
Foto: Viggo Bårdseng